SC Apă Canal 2000 SA Piteşti – noi măsuri pentru furnizarea unor servicii de calitate

În vederea eficientizării activităţii şi a îmbunătăţirii relaţiilor cu clienţii săi, Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti anunță faptul că lucrările de branşamente apă, racorduri canalizare menajeră şi separări în reţele aflate în administrarea societăţii vor putea fi executate şi de alte firme, în acest sens fiind demarată procedura de selecţie şi agreare a agenţilor economici.Agenţii economici interesaţi vor depune documentele necesare la Ghişeul Unic al societăţii, situat în Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A, în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea metodologiei de agreare, care se află postată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, la secţiunea „Comunicate de presă‟.La depunerea solicitării, se va achita taxa de verificare a documentelor în vederea agreării, în valoare de 500 de lei, inclusiv TVA.Ulterior termenului menţionat, orice agent economic care îndeplineşte condiţiile de agreare poate depune solicitare.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *