Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Vineri, 28 mai 2021, ora 12:00

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru alegerea presedintelui de sedinta.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome.
 2. Aprobarea proceselor verbale incheiate in sedintele anterioare.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului Spitalului Municipal Curtea de Argeș denumit „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de COVID 19, în județul Argeș”, cod SMIS 142287.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numarului minim de locuri la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati “Sfântul Justinian” Curtea de Arges.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numarului de locuri la cresa „Posada”, a conditiilor minime pe care trebuie sa le indeplineasca la intrarea in colectivitate copiii, parintii, reprezentantii legali, precum si pentru aprobarea prioritatii cazurilor sociale.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2021.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului exercitat in anul 2020 la biblioteca publica.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar a municipiului Curtea de Arges pentru anul scolar 2021-2022.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Curtea de Arges pentru anul 2021.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind infiintarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului, a indicatorilor de performanță, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate si pentru aprobarea modalitatii de gestiune.
 12. Diverse
  Proiectele de hotarare au primit avize consultative de la Comisiile de specialitate ale Consiliului local. Se pot depune amendamente la proiectele de hotarare.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *