Ordin de încetare a mandatului de primar al comunei Berevoești

Prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu, a emis în data de 20.08.2021, ordinul de încetare a mandatului de primar al comunei Berevoești, deținut de Proca Florin Bogdan.

În data de 21.07.2021, secretarul general al comunei Berevoești a comunicat Instituției Prefectului județului Argeș dovada că Proca Florin Bogdan este condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate cu amânarea executării pedepsei.

Hotărârea judecătorească de condamnare, pronunțată în dosarul penal nr. 6110/205/2018, stabilește că Proca Florin Bogdan a folosit funcția de primar pentru favorizarea unei persoane, adică l-a angajat pe tatăl său pe postul de consilier personal al primarului. Dosarul penal a fost soluționat definitiv în data de 24.03.2021 prin decizia penală a Curții de Apel Pitești nr. 237/A.

Ordinul de încetare a mandatului primarului a fost emis în baza art. 160 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ce prevede că: “Mandatul primarului încetează, de drept, în situația condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei”.

Întrucât în Capitolul V din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal printre modalitățile de individualizare a pedepsei se regăsește și amânarea aplicării pedepsei, lui Proca Florin Bogdan i-au devenit aplicabile prevederile din Codul administrativ ce instituie răspunderea administrativă a primarului condamnat penal la o pedeapsă privativă de libertate.

Constatarea încetării mandatului primarului se face exclusiv prin ordin emis de prefect.

Ordinul prefectului poate fi contestat de Proca Florin Bogdan în termen de 10 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *