Comisia de delimitare a hotarelor între comunele Cetățeni și Stoenești a stabilit limita dintre cele două unități administrativ-teritoriale.

Prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu a convocat în data de 24.08.2021 membrii comisiei de delimitare și marcare a hotarelor administrative între comunele Cetățeni și Stoenești întâlnire ce s-a finalizat cu întocmirea procesului-verbal de delimitare în care s-au consemnat limitele celor două unități administrativ-teritoriale convenite de părți.

În vederea încheierii procesului-verbal membrii comisiei împreună cu prefectul s-au deplasat la sediul primăriilor celor două unități administrativ-teritoriale precum și în teren în punctul Valea lui Coman și mai sus de acest punct pe zona limitei unităților administrativ-teritoriale reprezentată grafic prin „Schița hotarelor dintre teritoriile administrative ale comunelor Stoenești și Cetățeni” din anul 1968.

Menționăm că, limitele teritoriale dintre cele două comune au fost stabilite prin Legea nr. 2/1968 din 16 februarie 1968*** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România însă, timp de 53 de ani delimitarea în fapt și înscrierea în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș nu s-a realizat, deși au existat de-a lungul timpului mai multe încercări în acest scop.

În urma discuțiilor, primarii comunelor Cetățeni și Stoenești au convenit ca Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș să traseze limita dintre cele două unități administrativ-teritoriale conform hărții reprezentată de înscrisul ”Schița hotarelor dintre teritoriile administrative ale comunelor Stoenești și Cetățeni„ din anul 1968.

Pentru actualizarea și rectificarea limitelor stabilite în procesul–verbal de delimitare părțile s-au obligat să contracteze în termen de 30 de zile persoana autorizată în măsurători cadastrale.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *