Bugetul Curții de Argeș în dezbatere

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeş supune dezbaterii publice Proiectul Bugetului Local al Municipiului Curtea de Argeş pe anul 2021.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituţiei la adresa: www.primariacurteadearges.ro şi la sediul instituţiei.

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte entităţi, pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul Bugetului Local al Municipiului Curtea de Argeş pe anul 2021 la sediul Primăriei Curtea de Argeş – Biroul Registratură, sau în format electronic pe adresa de e-mail a instituţiei – primariacurteadearges@yahoo.com, până la data de 12.04.2021.

Primar,

Ing. Constantin Panţurescu

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *